The Institute of Plant Protection is one of the main institutions of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Carries out a wide range of research on plant protection and coordinates their implementation in Ukraine.

Основні наукові розробки:

  • системи моніторингу та прогнозу основних шкідників рослин;
  • система захисту сільськогосподарських культур від саранових;
  • інтегрована система захисту озимої і ярої пшениці та цукрових буряків;
  • технологія лабораторного розведення трихограми та інших ентомофагів шкідників;
  • технологія малотоннажного виробництва мікробних препаратів;
  • технологія захисту овочевих культур у відкритому й закритому ґрунті та плодового саду з переважним використанням біологічних засобів;
  • методики випробування та застосування пестицидів;
  • алгоритм систематичного аналізу поведінки сучасних пестицидів у рослинах, ґрунті і воді;
  • експрес-методи оцінки і добору форм рослин із груповою стійкістю до збудників хвороб;
  • модель створення стійких сортів картоплі до колорадського жука і фітофторозу та пшениці до основних шкідників і збудників хвороб.

 ДСТУ 4756:2007 Захист рослин. Терміни та визначення понять

РЕДКОЛЕГІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

про формування чергових випусків журналу «Карантин і захист рослин» та збірника «Захист і карантин рослин»
Приймаємо статі за тематикою спеціальностей:

для журналу «Карантин і захист рослин» —  091 Біологія, 101 Екологія, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин;

для збірника «Захист і карантин рослин» —  091 Біологія, 101 Екологія, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство.

Вимоги до статей дивіться за посиланням   http://zkr.ipp.gov.ua/index.php/journal/for-authors