Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за участю ФАО 13-14 березня 2018 року в м. Київ буде проводити Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». В ній братимуть участь вчені НАН і НААН України, вищих навчальних закладів. Метою конференції є конструктивне висвітлення проблематики змін клімату та їх вплив на сільське господарство загалом в Україні, окреслення пропозицій щодо наукових досліджень, вдосконалення освітніх програм та запровадження просвітницької роботи в аграрних навчальних закладах України.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • Вплив змін клімату на спектр культур, які вирощують на різних територіях, на їх врожайність, розподіл і вірулентність, появу нових шкідників та хвороб.
 • Виникнення, поширення захворювань тварин різними шляхами за умови глобальної зміни кліматичних умов.
 • Вплив змін клімату на продуктивність тварин, доступність і якість кормової бази.
 • Вплив змін клімату на структуру та функції рослинних і тваринних угруповань, прісноводних і морських екосистем.
 • Вплив змін клімату на стан водних ресурсів України.
 • Вплив змін мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і розподіл основних видів риб.
 • Вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки.
 • Наукові розробки щодо заходів з адаптації сільського господарства до зміни клімату для різних регіонів України.
 • Вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін.
 • Окреслення шляхів адаптації і пом’якшення негативних наслідків від кліматичних змін.
 • Вплив сільського, лісового та рибного господарства на клімат та заходи з пом’якшення таких впливів.

Інститут захисту рослин НААН поряд із іншими організаціями й установами також буде брати участь у цій конференції. Він подав пропозицію ввести до складу її оргкомітету свого представника – Ретьмана Сергія Васильовича, заступника директора з наукової роботи. С.В.Ретьман готує доповідь на тему «Концептуальні основи захисту рослин на початку XXI століття».