Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

7 березня 2018 року о 10:00 в Інституті захисту рослин НААН відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01.

Прилюдний захист дисертаційної роботи Ключевича Михайла Михайловича на тему «Мікози тритикале (Triticosecale Witt.) і спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.11 – фітопатологія.

Науковий консультант:

  • Ретьман С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора Інституту захисту рослин НААН з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

  • Корнійчук М.С. – доктор сільськогосподарських наук, професор (ННЦ «Інститут землеробства НААН»).
  • Ковалишина Г.М. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України).
  • Бабаянц О.В. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (Селекційно-генетичний інститут – НЦ насіннєзнавства та сортовивчення НААН).

Голова спеціалізованої вченої ради – Федоренко В.П., доктор біологічних наук, професор, академік НААН.

Секретар – Панченко Т.П., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.