Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

14 листопада 2017 року в Інституті захисту рослин НААН відбулося засідання координаційної ради НМЦ спільно з виконавцями ПНД 12 «Захист рослин» із 17 наукових установ.

Порядок денний: затвердження звітів з виконання науково-дослідних робіт за 2017-й рік (фундаментальні та прикладні дослідження).

Відповідальні виконавці доповіли про результати своєї роботи, великого значення надаючи проблемам щодо наукового забезпечення селекції сільськогосподарських культур до збудників хвороб та шкідників, моніторингу фітосанітарного стану агроценозів та проведення ефективних захисних заходів. Рецензенти ретельно проаналізували звіти про виконані дослідження. При цьому приділялася увага питанням матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання ПНД. Під час проведення наукових дослідів методична комісія установ належним чином їх перевіряла.

Підбили підсумки роботи та сформулювали завдання для установ на майбутнє заступник голови координаційної ради НМЦ, заступник директора Інституту захисту рослин НААН С.В.Ретьман та секретар НМЦ О.Г.Афанасьєва.

Прийнято рішення: звіти з виконання науково-дослідних робіт установ – виконавців ПНД 12 «Захист рослин» за 2017-й рік (10 проектів із фундаментальних і 14 – із прикладних досліджень) затвердити.