Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

2-6 жовтня 2017 року у м. Умань на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та Уманського національного університету садівництва відбулися Х з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова та асоційована із з’їздом XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 50-річчю від часу заснування Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова та 130-річчю від дня народження М.І.Вавилова. В цих заходах взяли участь вчені-генетики й селекціонери із України, Білорусії, Азербайджану, Латвії, Литви, Польщі.

Наукова програма конференції включала пленарні та секційні доповіді, а також стендові повідомлення в рамках кожної секції:

  • Еволюція геномів у природі та експерименті. Молекулярна генетика та геноміка.
  • Молекулярні та клітинні біотехнології. Біоінформатика та комп’ютерна біологія.
  • Аналіз та оцінка генетичних ресурсів. Загальна та популяційна генетика.
  • Генетика та селекція. Генетика людини та медична генетика.

Вчені Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України у кількості 8 осіб також були учасниками конференції.

Завідувач лабораторії генетики рослин та біотехнології, кандидат біологічних наук Наталія Олександрівна Козуб виступила з доповідями:

  • «Порівняння груп сортів Triticum aestivum L. Степу і Лісостепу України за маркерами господарчо-важливих генів».
  • «Перехресне запилення у пшениці Triticum aestivum L. і її дикого родича Aegilops biuncialis Vis.».

На секційному засіданні її було нагороджено дипломом за кращу наукову доповідь.

Старший науковий співробітник Ігор Олексійович Созінов нагороджений грамотою за активну участь у роботі Товариства, багаторічну сумлінну працю та вагомі досягнення у науковій діяльності.

Н.О.Козуб і І.О.Созінова обрано членами Ради Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова».

Х з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова та асоційована із з’їздом XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» Х з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова та асоційована із з’їздом XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»