Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

19 травня 2017 року в Інституті захисту рослин Національної академії аграрних наук України в зв’язку із Днем науки проводила свою роботу Вчена рада (протокол №7 від 19.05.2017 р.). Були присутні працівники установи. З ветеранів Інституту активну участь у цьому заході взяли доктор сільськогосподарських наук, професор В.А.Санін та кандидат біологічних наук Н.В.Лопатіна.

1. Наукові доповіді:

  • Стригун О.О., завідувач лабораторії, доктор с.-г. наук – «Відомий вчений-ентомолог Д.Ф.Руднєв (до 115-річчя від дня народження)».
  • Круть М.В., провідний науковий співробітник, кандидат біол. наук – «Відомий вчений із плеяди ентомологів Б.А.Арєшніков (до 95-річчя від дня народження)».
  • Гаврилюк Л.Л., вчений секретар, к. с.-г. н. «Відомий вчений у галузі аналітичної хімії Є.С.Косматий (до 115-річчя від дня народження)».
  • Доповіді доповнили В.А.Санін та Н.В.Лопатіна.

Постановили: визнаючи внесок Д.Ф.Руднєва і Б.А.Арєшнікова у розвиток фундаментальної й прикладної ентомології досить вагомим, вважати за нагальну необхідність опублікувати матеріали про життя та наукову діяльність цих вчених на сторінках Українського ентомологічного журналу.

2. Представлення до друку книги «Академик ВАСИЛЬЕВ Вадим Петрович (1912–2003): биобиблиографический указатель научных трудов за 1932–1999 годы» (Укладачі: В.А.Санин, С.А.Трибель, М.В.Круть).

Рецензент доктор біол. наук, професор, академік НААН В.П.Федоренко відмітив величезні заслуги академіка НАН України В.П.Васильєва в розвитку науки із захисту рослин, у створенні наукового комплексу Інституту захисту рослин НААН, у підготовці й закріпленні наукових кадрів. Вказав на нагальну потребу у виданні книги про вченого, яка буде мати неоціненне значення для науки та виховання нових поколінь вчених.

Постановили: книгу представити до друку.

3. Представлення доктора сільськогосподарських наук, професора Трибеля Станіслава Олександровича до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Постановили: зважаючи на величезні наукові надбання в галузі захисту рослин, роботу з підготовки наукових кадрів та створену наукову школу, представити доктора сільськогосподарських наук, професора С.О.Трибеля до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

4. Нагородження співробітників Інституту

За сумлінну плідну працю група наукових співробітників Інституту захисту рослин була представлена до нагород із боку дирекції та профкому установи. 6 осіб нагороджено Грамотами, а 3-м висловлена Подяка.

Колектив інституту привітав старшого наукового співробітника, кандидата с.-г. наук Афанасьєву Оксану Геннадіївну за досягнуті успіхи в спортивних змаганнях, а саме:

  • за I місце в особистій першості серед жінок турніру з настільного тенісу на Кубок Президента Національної академії аграрних наук України серед науково-дослідних установ НААН міста Києва та Київської області (за що вона нагороджена Грамотою, підписаною президентом Я.М.Гадзалом, і медаллю);
  • за її участь від Інституту захисту рослин у командній першості названого турніру (за що нашій установі президентом Я.М.Гадзалом висловлена подяка).

Інші заходи

Представлення колекцій шкідливих комах

У колекціях академіка НААН В.П.Федоренка і О.А.Коровіна представлено декілька тисяч видів комах із різних систематичних груп. Така колекція може слугувати молодим вченим як наглядний матеріал та методика для ідентифікації комах.

Представлення експонатів про діяльність та досягнення українських вчених у вигляді плакатів:

  • Українці в світовій науці.
  • Пам’ятаємо наших вчених.

Українська земля виростила й подарувала багатьом іншим країнам цілу низку видатних вчених, конструкторів, винахідників.

Цей рік досить багатий на пам’ятні дати стосовно вчених Інституту захисту рослин НААН. Серед них В.П.Поспєлов, Д.Ф.Руднєв, М.Д.Тарануха, Є.С.Косматий, А.І.Зражевський, В.Л.Ціопкало, В.А.Мархасьова, В.П.Васильєв, М.П.Дядечко, Б.А.Арєшніков, В.Г.Долін.

Виставка досягнень Інституту за 2011-2016 рр.

  • видання – монографії, брошури, підручники, рекомендації, статті;
  • патенти.

Впродовж останніх 5 років співробітниками Інституту захисту рослин НААН та його мережі було видано 60 книг (монографії, брошури, рекомендації, енциклопедії, підручники), опубліковано близько 900 статей у наукових збірниках, журналах, газетах та інших наукових виданнях. Отримано близько 70 патентів на винаходи й корисні моделі.