Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Керівник – Шита Оксана Василівна

Тел.: (044) 257-21-76

 

 

 

 

 

 

Історія лабораторії:

Лабораторія була заснована в 2012 році внаслідок об’єднання двох наукових підрозділів Інституту. Протягом історії установи над проблемами технології застосування пестицидів на різних сільськогосподарських культурах працювали академік НАНУ В.П.Васильєв, доктор с.-г. наук В.А.Санін, кандидати наук І.В.Паліоха, Є.М.Кітіцин, Д.Г.Войтюк, Ж.Д.Кудіна, Б.І.Щербак, А.М.Войтенко, Г.П.Живицький, В.А.Гродський, К.А.Кудель, О.В.Манько, В.О.Зацерківський, О.Г.Шеліхов, В.Л.Петрунек, Т.В.Райчук, В.Г.Сергієнко та інші. Питання гербології найбільш почали ретельно вивчатись в установі з 2000 року, тобто з організацією відповідного сектору, а згодом – лабораторії.

Колектив лабораторії: наукові співробітники: С.В.Богданович, О.І.Росінський, фахівці: І.В.Мазур, О.Ю.Санін, Є.І.Вітенко.

Колектив лабораторії

Основні напрями наукових досліджень:

 • моніторинг появи, поширення однорічних і багаторічних видів бур’янів в посівах основних сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • вивчення взаємовідносин культурних і диких рослин в агроценозах, визначення критичних порогів шкодочинності бур’янів;
 • вивчення особливостей розвитку шкідників, бур'янів і збудників хвороб рослин, їх шкідливості з метою удосконалення технологій застосування пестицидів;
 • проведення державних випробувань пестицидів з метою їх реєстрації в Україні – вивчення ефективності дії препаратів, їх господарської й економічної ефективності.

Практичні розробки:

 • захист зернових колосових культур та сої від бур’янів;
 • системи захисту соняшнику, картоплі й томатів від шкідників, хвороб та бур’янів за допомогою пестицидів нового асортименту;
 • системи хімічного захисту цибулі й огірків від хвороб та бур’янів;
 • система захисту огірка від несправжньої борошнистої роси на основі короткострокового прогнозу;
 • сумісне застосування фунгіцидів і імуностимуляторів проти хвороб картоплі й томатів;
 • удосконалена система захисту насінників цибулі від хвороб;
 • спосіб підвищення стійкості томатів від хвороб.

Перспективи роботи:

 • створення бази даних про шкідливість бур’янів у посівах основних польових культур;
 • створення бази даних сучасних засобів захисту рослин;
 • оптимізація хімічного захисту основних сільськогосподарських культур у сучасних умовах виробництва;
 • розробка регламентів застосування засобів захисту рослин з метою зменшення пестицидного навантаження на агроекосистему.

Пропоновані консультаційні послуги з таких питань:

 • прогнозування забур’яненості посівів сільськогосподарських культур;
 • захист озимої й ярої пшениці, ячменю та сої від бур’янів;
 • проведення фітопатологічних аналізів насіннєвого матеріалу та рослин;
 • консультації з питань ефективного застосування пестицидів на посівах сільськогосподарських культур;
 • консультації з питань захисту овочевих культур екологічно безпечними засобами.

Наукові розробки:

Способи зменшення пестицидного навантаження на агроекосистему при захисті овочевих культур від хвороб

Розробка передбачає:

 • короткострокове прогнозування розвитку несправжньої борошнистої роси огірка;
 • використання методів індукування природної стійкості рослин проти грибних патогенів;
 • застосування препаратів біологічного походження для захисту овочевих культур.

Призначена для забезпечення екологічно безпечного захисту овочевих культур від хвороб за рахунок зменшення обсягів застосування хімічних засобів у колективних, фермерських та малих приватних господарствах, в науково-дослідних установах, службах сигналізації і прогнозу.
За впровадження цієї наукової розробки в практику виробництва ураженість овочевих культур збудниками хвороб у середньому за вегетаційний період зменшується в 1,5-3,5 разу, збережений урожай доходить до рівня 20-30%, якість продукції покращується.


Спосіб використання рослинних лектинів для захисту овочевих культур від хвороб

Для захисту овочевих культур від грибних захворювань (фітофтороз, альтернаріоз, несправжня борошниста роса) застосовують розчини лектину пшениці (аглютиніну зародків пшениці) та лектину насіння сої в концентраціях 5 мкг/мл (0,0005%) або 10 мкг/мл (0,001%) методом обприскування рослин у період вегетації.
За обприскування рослин томатів (проти фітофторозу та альтернаріозу) й огірків (проти несправжньої борошнистої роси) рослинні лектини обмежують розвиток хвороб. Максимальну захисну дію лектинів виявлено в ранньому віці рослин і на ранніх етапах розвитку хвороб. Застосування рослинних лектинів на овочевих культурах сприяє також підвищенню їх урожайності.


Застосування біостимуляторів у системах захисту томатів та картоплі від хвороб

Застосування біостимулятора імуноцитофіту в системах захисту картоплі й томатів від основних хвороб дозволяє зменшити норми витрати фунгіцидів порівняно із рекомендованими на 25%, пестицидне навантаження на агроекосистему – на 20-60%. Додатковий урожай цих культур, як і за традиційних схем захисту (обробки посадок фунгіцидами за повних норм витрати), може бути на рівні 22-43%, але при цьому собівартість продукції зменшується на 21-29%, а якість її підвищується.


Технологія застосування пестицидів та агрохімікатів на польових культурах за допомогою обприскувача самохідного автомобільного ОСА-600

Для захисту сільськогосподарських рослин проти шкідників та хвороб використовують обприскувач ОСА-600 двох модифікацій: малооб’ємний штанговий (20-75 л/га) з шириною робочого захвату 14 м; мало- і ультрамалооб’ємний дистанційний із нормою витрати робочої рідини 5-20 л/га та шириною робочого захвату 50-200 м. Використовують штанговий малооб’ємний обприскувач для обробки практично всіх польових культур, а також луків, пасовищ, парів та земель несільськогосподарського користування. При цьому є й можливість застосування всіх видів макро- і мікродобрив, дозволених для використання в Україні.
Використовують мало- і ультрамалооб’ємне широкозахватне обприскування сільськогосподарських рослин проти шкідників та хвороб. При цьому застосовують дрібнокраплинне обприскування, а у робочий розчин додають антивипаровувачі.
Продуктивність штангового малооб’ємного обприскувача ОСА-600 у 2-3 рази вища, ніж у традиційних тракторних (ОП-2000 та ін.). Використання мало- і ультрамалооб’ємного широкозахватного обприскувача дає можливість отримати високу ефективність проти клопа шкідливої черепашки, хлібних жуків, злакових мух, попелиць, трипсів за ширини робочого захвату 80-150 м і більше, проти горохового зерноїда та горохової попелиці – 100-200 м. Проти хвороб зернових та зернобобових культур ширина робочого захвату скорочується до 50 м.


Застосування сумішей гербіцидів для захисту посівів від коренепаросткових бур’янів

Призначено для контролювання багаторічних коренепаросткових бур’янів (осот рожевий та жовтий, інші), які є найбільш шкодочинними для культурних рослин та більшою стійкістю щодо дії гербіцидів.
Застосування суміші гербіцидів із груп сульфонілсечовини та бензойної кислоти за знижених норм витрати на посівах зернових колосових культур дає можливість ефективніше (в середньому на 20-40%) знищити двосім’ядольні види бур’янів та отримати додатковий урожай зерна 0,1-0,2 т/га.


Спосіб захисту овочевих культур від хвороб за допомогою бактеріальних препаратів

Для захисту томатів від хвороб використовують біологічні препарати – Азотобактерин 9Т (0,5%-ної концентрації, на основі азотфіксуючих бактерій) та комплексний Азоаверком (суміш Азотобактерин 9Т + Аверком – 1:1; 1%-ної концентрації). Здійснюють 3-кратне обприскування посадок протягом вегетаційного періоду з моменту появи перших ознак хвороб (фітофтороз, альтертернаріоз).
Приріст урожайності томатів за застосування бактеріальних препаратів проти хвороб томатів (фітофтороз, альтернаріоз) становить 7-20%, що на рівні або трохи вище, ніж при застосуванні фунгіцидів. Чистий дохід – на рівні 5,0 тис. грн/га.
Є можливість отримання екологічно чистої овочевої продукції та утримання в чистоті довкілля.


Спосіб хімічного знезаражування посадкового матеріалу як засіб захисту насінників цибулі від хвороб

Спосіб хімічного знезаражування посадкового матеріалу як засіб захисту насінників цибулі від хвороб замочуванням маточних цибулин в розчині препарату Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п., дозволяє повністю ліквідувати появу осередків первинної інфекції – основного джерела зараження цибулин пероноспорозом під час вегетації. Ліквідація первинних джерел інфекції в подальшому різко сповільнює наростання епіфітотії і полегшує боротьбу з хворобою.
Знезаражування посадкового матеріалу не вимагає складного обладнання, значних витрат препаратів і може бути організоване в любому насінницькому господарстві. Воно не пов'язане з викидом пестициду в навколишнє середовище.


Метод контролю збудників хвороб овочевих культур

Базується на екологічно безпечному захисті овочевих культур з використанням біологічних препаратів, агротехнічних прийомів та стійких сортів. Використання методу дозволяє обмежувати розвиток хвороб на 30-40%, сприяє кращому росту і розвитку рослин в період вегетації та отримувати більший урожай здорової продукції (на 10-20%). Переваги методу полягають у комплексному підході до технології вирощування та захисту овочевих культур. Метод передбачає використання біологічних препаратів на всіх стадіях вирощування овочевих культур від замочування насіння до обприскування в період вегетації, а також агротехнічних заходів та відносно стійких сортів, що дозволяє обмежувати розвиток хвороб.


Оптимізована система хімічного захисту зернових культур від бур’янів

Біологічна ефективність від застосування гербіцидів на озимій пшениці у фазу кущення проти бур’янів: 2,4-Д амінної солі, в.р. – 85%, Гранстару, в.г. – 92%, суміші 2,4-Д амінна сіль, в.р. + Гранстар, в.г. із зменшеними нормами витрати – 96%. Збережений урожай зерна порівняно з ділянками, що гербіцидами не оброблялися (2,18 т/га), – відповідно 0,11; 0,22 та 0,28 т/га. Умовний чистий прибуток від застосування суміші гербіцидів – 171 грн/га, що на 30-110 грн/га вище, ніж за застосування гербіцидів окремо.
Оптимізована система хімічного захисту зернових культур від бур’янів передбачає застосування суміші гербіцидів 2,4-Д амінна сіль, в.р. + Гранстар, в.г. із зменшеними нормами витрати для запобігання появи і поширення стійких до окремих препаратів бур’янів. Це також певною мірою дозволить зменшити пестицидне навантаження на агроекосистему.


Система захисту томатів від хвороб на різних за стійкістю сортах

В період вегетації томатів для захисту їх від ураження хворобами на сприйнятливих до збудників сортах треба зазвичай проводять 3-4 обробки рослин фунгіцидами, тоді як на відносно стійких сортах можна обмежитись лише двома.
За нашими даними, двократне обприскування Таносом, 50% в.г. (0,6 кг/га) рослин томатів відносно стійкого сорту Оберіг та трикратне – сприйнятливого сорту Флора дозволило отримати ефективність дії проти фітофторозу та ранньої сухої плямистості на рівні 90-96%. Додатковий урожай на сортах Флора і Оберіг складав відповідно 37,3 і 27,4 т/га, тобто майже 100%. Економія витрат на захист рослин стійкого сорту – 450 грн./га; умовно чистий дохід – 1150 грн./га; рентабельність – 136%; зниження собівартості продукції – з 9,51 до 8,78 грн./ц; зменшення пестицидного навантаження на агроценоз – на 33%.


Комплексна система захисту картоплі від шкідників, хвороб та бур’янів у колективних господарствах і приватному секторі

Дослідження проводилися в дослідному господарстві «Немішаєве» (Бородянський р-н Київська обл.) у 1999 році. Використання стійкого до шкідників та хвороб сорту картоплі Явір в поєднанні з хімічним методом захисту посадок від бур’янів (застосування гербіцидів Зенкор, 70% з.п. та Фюзилад-супер, 12% к.с.) дозволяє зменшити норму витрати інсектициду Банкол, 50% з.п. на 33% та здійснювати однократну обробку фунгіцидом Акробат МЦ, 69% з.п. замість трикратної. Ефективність гербіцидів проти бур’янів – 92%, інсектициду – 95-98%, прибавка врожаю від застосування хімічних засобів – 57-69% (врожайність без хімічного захисту – 70,1 ц/га).
Дана комплексна система захисту картоплі, що базується на використанні стійкого сорту, в порівнянні з традиційною дозволяє одержати чистий прибуток 168 грн/га.