Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Керівник лабораторії технології застосування ентомофагів – Конверська Валентина Павлівна

Керівник – Конверська Валентина Павлівна,

Тел.: 257-32-02,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

 

 

Історія лабораторії:

В первісну структуру створеного в 1946 році Інституту ентомології та фітопатології АН УРСР входила і лабораторія хижих і паразитичних комах (біофагів); завідувачем був доктор біологічних наук М.А.Теленга. В різні роки наукові дослідження з проблем застосування ентомофагів проти шкідників сільськогосподарських культур проводили доктор біол. наук М.П.Дядечко, кандидати біол. наук Г.Н.Жигаєв, К.М.Федотова, В.В.Ряховський, Ж.Д.Кудіна, Р.І.Чижик, В.Л.Петрунек, Л.В.Янішевська, М.М.Тронь, І.О.Ястребов, Т.М.Крижанівська, А.О.Устименко, наукові співробітники Л.Г.Рогоча, С.К.Пастух, Н.О.Довженок, А.П.Гомелько, В.О.Дульгерова, І.А.Зоріна, Т.М.Неверовська, С.М.Давиденко, М.М.Лісовий, інженер М.П.Федоряк та інші. Лабораторією також завідували доктори с.-г. наук А.М.Черній, В.Ф.Дрозда, кандидати наук Г.М.Цибульська, Б.Г.Дегтярьов, О.В.Чернишов.

Колектив лабораторії: молодші наукові співробітники: М.М.Бащенко, А.І.Худолій, Г.Р.Карпінська, провідний фахівець С.В.Москалюк, фахівці: Р.П.Лямцева, О.Л.Письменна.

Основні напрями наукових досліджень:

 • виявлення та оцінка перспективних видів ентомофагів шкідників рослин відкритого та закритого ґрунту;
 • розробка та удосконалення технологій застосування перспективних видів ентомофагів та екологічно безпечних засобів в агроценозах відкритого та закритого ґрунту;
 • розробка технологій захисту виноградників та ягідників з максимальним застосуванням біоагентів;
 • визначення впливу екологічно безпечних засобів захисту рослин на домінуючі види ентомофагів в агроценозах різних сільськогосподарських культур.

Практичні розробки:

 • технологія сумісного використання гормональних, мікробіологічних препаратів та ентомофагів для зниження чисельності шкідливих комах в агроценозах овочевих культур;
 • технологія застосування трихограми в приватних господарствах;
 • технологія розведення та застосування багатоїдного хижого клопа макролофуса у системах інтегрованого захисту томатів від комплексу щкідливих організмів у закритому грунті;
 • методика відбору сортів яблуні, придатних для застосувуання на них трихограми.

Перспективи роботи:

 • пошук та визначення оптимальних параметрів масового розмноження та використання перспективних видів ентомофагів;
 • розробка та удосконалення технологій застосування трихограми та екологічно безпечних засобів захисту рослин у різних грунтово-кліматичних зонах;
 • вдосконалення технологій застосування перспективних видів ентомофагів у малогабаритних теплицях приватних господарств;
 • розробка регламентів виробництва і застосування ентомофагів у різних регіонах України;
 • виявлення та відбір перспективних видів ентомофагів у закритому грунті та розробка технологій їх розведення;
 • розробка технологій застосування макролофуса проти комплексу шкідників огірка й інших рослин у закритому грунті, а також у зимових садах.

Пропоновані консультаційні послуги з таких питань:

 • застосування трихограми в системах захисту овочевих та плодових культур, зокрема в приватних господарствах;
 • застосування перспективних видів місцевих популяцій трихограми, гормональних, мікробіологічних препаратів у системі захисту капусти та плодових культур від лускокрилих шкідників;
 • регламенти розведення місцевих видів і популяцій трихограми з різних ґрунтово-кліматичних зон.

Наукові розробки:

Використання трихограми для контролю чисельності листогризучих совок на овочевих культурах

Спеціалізовані види трихограми випускають при заселенні овочевих культур листогризучими совками з обов’язковим урахуванням гідротермічних показників вегетаційного періоду. Захищають вирощувані культури як від I, так і II покоління совок. Здійснюють два і більше випусків яйцепаразита.
Застосування трихограми на капусті проти листогризучих совок (капустяна, совка-гамма та ін.) у зоні Лісостепу забезпечує зараження яєць на рівні 63-73%, зменшення кількості пошкоджених ними качанів – до 10-20% (за відсутності проведення захисних заходів їх кількість сягає близько 92%), отримання додаткового врожаю 23,4-50 ц/га, тобто майже 10%, та чистого прибутку 381-3140 грн./га.
За застосування інсектицидів господарські й економічні показники можуть бути дещо й вищими. Але ж біозахист дозволяє отримувати екологічно чисту продукцію та не вимагає проведення додаткових заходів щодо ліквідації негативних бічних ефектів.


База даних по видовому складу перспективних до застосування ентомофагів шкідників плодових культур та овочевих рослин закритого ґрунту

Проаналізовано та зроблено перелік перспективних ентомофагів шкідників плодових та овочевих культур з метою відбору найбільш придатних видів для подальшого розмноження та використання в практиці біологічного захисту рослин у плодових агроценозах та в закритому ґрунті, що дозволить розширити коло біоагентів. 
Є можливість підвищити ефективність біологічного захисту рослин на 20%, отримати екологічно чисту плодоовочеву продукцію та утримати в чистоті довкілля.


Вдосконалення прийомів використання ентомофагів в системі захисту огірків та томатів у теплицях

Найбільш ефективним заходом захисту огірків та томатів у малогабаритних теплицях від павутинних кліщів є насичення споруди хижим кліщем фітосейулюсом. За одночасної появи на рослинах попелиць, білокрилки, трипсів доцільним є випуск хижого клопа макролофуса. Ефективність цих заходів – 95-97%. 
За появи лише тютюнового трипса ефективним є сумісне використання хижих кліщів амблісейуса маккензі та амблісейуса кукумеріс. За появи лише білокрилки ефективним є використання паразита енкарзії.
Висівання злакових культур під час вегетації рослин огірка по зовнішньому периметру теплиць сприяє масовому накопиченню багатоїдних ентомофагів (золотоочки, сирфіди, кокцинеліди), які проникають у теплиці і впродовж 2-3 місяців знищують до 20-25% популяцій сисних шкідників на рослинах огірка.


Екологічно безпечний захист виноградників від гронової листовійки

Екологічно безпечні технології контролю чисельності гронової листовійки у промислових та присадибних насадженнях винограду в Закарпатті передбачають використання гормонального препарату Люфокс 105 ЕС, к.е. (одно- або двократно проти першого покоління шкідника) та випуски трихограми (проти наступних поколінь). Їх реалізація дає змогу зберегти природні популяції ентомофагів, покращити їх корисну діяльність, отримати 37-42% додаткового врожаю за чистого прибутку 2736-3270 грн./га та рентабельності виробництва 297-373%.


Екологічно безпечні технології захисту плодових культур від лускокрилих шкідників

Екологічно безпечні технології захисту плодового саду від лускокрилих шкідників ґрунтуються на застосуванні гормональних, мікробіологічних препаратів та перспективних видів місцевих популяцій трихограми. Забезпечують біологічну ефективність проти комплексу шкідників (плодожерки, листовійки, совки) на рівні 85-92%. Затрати на застосування трихограми зменшуються в 2-3 рази.
Є можливість отримати урожай плодів без залишків пестицидів та створити умови для накопичення трихограми та інших ентомофагів в агроценозах садів. Внаслідок відсутності негативного впливу засобів захисту на діяльність ентомофагів чисельність попелиць та кліщів утримується на господарчо невідчутному рівні, що дозволяє зменшити кількість обробок або зовсім їх не проводити проти цих шкідників.


Застосування трихограми проти комплексу лускокрилих шкідників капусти в приватних господарствах

3-4-разовий випуск трихограми (Trichogramma evanescens, T. pintoi) на посадках середньо- та пізньостиглої капусти у приватних господарствах зони Лісостепу забезпечує біологічну ефективність проти лускокрилих шкідників (озима, капустяна, оклична совки, совка-гамма, капустяний та ріпний білани) в межах 52-69%, збереження врожаю 24-37 ц/га, або 5-7%, отримання умовно чистого прибутку – 1355-1465 грн./га. Окупність витрат при цьому складає 5,0-14,5 грн/га.
Незважаючи на те, що за застосування інсектицидів деякі з цих показників інколи виявляються дещо вищими, застосування біометоду дає можливість отримувати екологічно чисту продукцію та не вимагає додаткових витрат на ліквідацію негативних побічних ефектів, які мають місце при хімічному захисті.


Екологічно безпечна технологія захисту овочевих культур у закритому ґрунті

В основі даної наукової розробки лежить технологія масового лабораторного розведення багатоїдного хижого клопа макролофуса (Macrolophus nubilis H.S.), який у комплексі з «легкими» маслами та біопрепаратами ефективно використовується в боротьбі із сисними шкідниками – попелицями, білокрилкою.
При цьому поліпшуються санітарно-гігієнічні умови праці в спорудах закритого ґрунту, в 1,5-2 рази зростає продуктивність праці, підвищується врожайність овочевих культур при менших затратах на захист рослин, є можливість отримати екологічно чисту продукцію.


Використання макролофуса в системах захисту томатів від шкідників у закритому ґрунті

Протягом січня – лютого в теплиці під час вегетації томатів здійснюють колонізацію та накопичення хижого клопа макролофуса (Macrolophus nubilis H.S.). Випускають його в осередки сисних шкідників (білокрилка, попелиці).
Використання макролофуса проти сисних шкідників томатів у закритому ґрунті дозволяє замінити більше п’яти вузькоспеціалізованих біоагентів, зменшити в 2 рази пестицидне навантаження на агроценоз.
Під час вегетації культури забезпечується економія затрат на захист рослин більш як на 90%; внаслідок цього економічний ефект становив близько 10000 грн./га (в цінах 1999 р.). Отримано екологічно чисту овочеву продукцію.


Перелік безпечних для розвитку ентомофагів засобів захисту рослин

Теоретично та експериментально обґрунтовано перелік сучасних та перспективних мікробіологічних і гормональних препаратів, безпечних для розвитку ентомофагів, що будуть використовуватись при розробці екологічно безпечних систем захисту рослин.
Через технологічну сумісність ентомофагів та названих груп препаратів обсяги використання хімічних інсектицидів можуть бути зменшені на 40-60% або навіть на всі 100%. Є можливість отримання 10-15% додаткової плодоовочевої продукції без залишків пестицидів.


Застосування різних видів і популяцій трихограми в системі захисту капусти

Застосування спеціалізованих видів місцевих популяцій трихограми (Trichogramma evanescens Westw.) в агроценозі капусти за розробленими регламентами дає можливість отримати ефективність проти комплексу совок та ріпного білана до 80%, що на 20% більше ніж за використання промислового виду трихограми (T. pintoi Voeg.). При цьому затрати на застосування трихограми зменшуються в 1,5-2 рази.


Регламенти розведення перспективних видів трихограми різних популяцій

Відібрано перспективні види роду Trichogramma різних географічних популяцій (Вінницька, Волинська, Сумська, Київська (Березань, Макарів, Київ), Закарпатська обл.) для застосування в агроценозах плодових та овочевих культур. Визначено оптимальні параметри розведення трихограми в лабораторних умовах. Встановлено, що за відносної вологості повітря 70-75% оптимальним для розвитку видів Trichogramma dendrolimi Mats. та T. embryophagum Hart. вінницької популяції є діапазон температур 15–300С, для сумської популяції – 15–200С, для волинської та київської – 20–250С. Для розвитку T. evanescens березанської та макарівської популяції оптимальні температури – 20–250С, волинської – 15–200С за відносної вологості повітря 70-75%. Для T. semblidis волинської популяції оптимальні температури 20-250С за відносної вологості повітря 70-75%. Розроблено регламенти розведення перспективних місцевих видів трихограми з різних кліматичних зон України, необхідні для розведення в біолабораторіях місцевих видів і популяцій трихограми, адаптованої до природно-кліматичних умов різних регіонів, застосування якої підвищує ефективність на 20-30%.
Аналогів в Україні немає.


Використання регуляторів життєдіяльності комах для захисту рослин

Застосування препарату Люфокс 105 ЕС, к.е. (поєднання діючих речовин ювеноїда й інгібітора синтезу хітину) дає змогу ефективно захищати яблуню від плодожерки, листовійок, молей, кліщів і щитівок протягом вегетації на півдні України. Ефективність одноразової обробки ним насаджень не поступається дворазовим обробкам інсектицидами.
Застосування інгібіторів синтезу хітину Діміліну, з.п. та Номолту, к.с. на капусті забезпечує загибель лускокрилих шкідників (білани, совка, міль) на стадіях яйця та гусениці I-II віків. Одно- або дворазова обробка цими препаратами заміняє 3-4 обробки традиційними інсектицидами.
Застосування Діміліну та Номолту проти картопляної молі й колорадського жука розв’язує проблему захисту картоплі. Стосовно колорадського жука в зоні Лісостепу ці препарати ефективні як у чистому вигляді, так і за знижених норм витрати у суміші з мікробіопрепаратами Бітоксибациліном і Новодором.


Екологічно безпечні технології захисту персика від східної плодожерки в Лісостепу України

Розроблено 3 екологічно безпечні технології захисту персика від східної плодожерки: 1) дворазове обприскування насаджень гормональними препаратами; 2) сезонна колонізація трихограми; 3) послідовне застосування гормональних препаратів та сезонної колонізації трихограми.
Застосування гормональних препаратів, трихограми або ж того і другого послідовно дозволяє впродовж усього періоду вегетації персика утримувати чисельність східної плодожерки на господарчо не відчутному рівні. При цьому ефективність дії першої з наведених технологій сягає 80%, другої – 65-70%, третьої – 79-81%, тоді як за використання інсектициду Золону, к.е. вона не перевищує 56,2%.
Застосування нехімічних засобів захисту персику дає змогу отримати екологічно чисту продукцію, покращити санітарно-гігієнічні умови праці та утримати в чистоті довкілля.