Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Лабораторія мікробіологічного захисту рослин

Керівник – Ткаленко Ганна Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник


Тел.: 257-32-02
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

 

Історія лабораторії:

Розвиток мікробіологічного методу захисту рослин тісно пов'язаний з іменами видатних учених – академіка НАНУ В.П.Поспєлова, доктора біол. наук М.А.Теленги. Великий вклад у розвиток досліджень внесли кандидати біологічних наук А.Й.Сікура, М.І.Сиротина, Н.Л.Захарченко, Г.Н.Жигаєв, І.В.Григорович, Н.В.Лаппа, В.М.Гораль, Т.І.Примак, В.Ф.Дрозда, Р.С.Красницька, А.О.Устименко, О.В.Бакланова, наукові співробітники В.П.Анохіна, Л.Г.Швецова та інші.

Колектив лабораторії: старші наукові співробітники: кандидат с.-г. наук С.В.Гораль, кандидат с.-г. наук В.В.Ігнат, молодші наукові співробітники: К.М.Бальвас-Гермякова, І.В.Киричук, провідний фахівец О.А.Коровін, фахівець А.В.Дудка.

Основні напрями наукових досліджень:

 • виявлення в біо- і агроценозах корисних мікроорганізмів, які стримують чисельність шкідливих членистоногих і розвиток збудників захворювань сільськогосподарських культур;
 • виявлення, селекція і відбір місцевих високовірулентних штамів ентомопатогенних грибів, бактерій і грибів-антагоністів для створення біопрепаратів;
 • розробка технологій виробництва і застосування мікробіологічних препаратів в інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур.

Практичні розробки:

 • технології (глибинна, поверхнева, глибинно-поверхнева) виробництва мікробних препаратів – Боверин-ГЛ, Пециломін, Вертицилін-К, Триходермін-К, Ашерсонія;
 • використання мікробіологічних препаратів з іншими засобами в системах захисту сільськогосподарських культур з урахуванням фізіологічного стану шкідників;
 • технологія комплексного застосування ентомофагів і мікроорганізмів проти шкідників плодових та овочевих культур;
 • інтегрована система захисту огірків і томатів від шкідливих організмів у закритому грунті з переважним використанням біологічних засобів.

Перспективи роботи:

 • створення нових біопрепаратів проти фітофагів і фітопатогенів;
 • розробка технологічних регламентів на виробництво нових препаративних форм мікробіологічних засобів захисту рослин;
 • налагодження і впровадження регіонального малотоннажного виробництва біопрепаратів;
 • розробка способів ефективного використання ентомопатогенних організмів у сучасних системах захисту сільськогосподарських культур.

Пропоновані послуги:

 • подання наукового супроводу із захисту рослин з урахуванням насичення агроценозів корисними біологічними агентами;
 • подання рекомендацій щодо застосування біологічних засобів для захисту овочевих культур відкритого і закритого грунту;
 • забезпечення виробничих біолабораторій та біолабораторій при тепличних комбінатах штамами мікроорганізмів для виобництва біологічних препаратів для захисту вирощуваних культур від шкідників, хвороб та фітопаразитичних нематод;
 • впровадження технології малотоннажного виробництва мікробіологічних препаратів для захисту рослин від шкідливих організмів;
 • впровадження технології захисту капусти від шкідників із переважним використанням біологічних засобів.

Наукові розробки:

Удосконалена система захисту білоголової капусти від шкідливих організмів з максимальним використанням екологічно безпечних засобів

Удосконалена технологія захисту білоголової капусти в зоні Лісостепу полягає в застосуванні біологічних засобів під час вегетації:

 • обробки посадок сумішшю Триходерміну з Ризопланом проти хвороб, Актофітом – проти блішок та попелиці;
 • використання трихограми проти лускокрилих шкідників.

Зниження рівня розвитку хвороб капусти на 65-70%, чисельності шкідників – на 75-80%. Урожайність – близько 480-500 ц/га за рахунок прибавки 45-85 ц/га. Чистий дохід – 200-250 грн./га. Рентабельність – 140-180%. Екологічно чиста продукція овочівництва.


Безвідходна та енергозберігаюча технологія виробництва мікробіологічного препарату Триходермін-р

Препарат призначено для захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб. Технологія включає: вирощування штаму – продуцента в рідкому живильному середовищі протягом 2 ,5-3 діб; кукурудзяний екстракт 0,3-0,5 %; меляса 1,5-3%; солі фосфору та магнію 0,1-0,2%.
Технологія виробництва Триходерміну-р за основними технологічними показниками перевищує технологію одержання препарату на зерні ячменю: скорочення тривалості технологічного процесу в 3 рази, витрати електроенергії – в 1,5 разу, підвищення обсягів виробництва в 2 рази. 


Екологічно безпечний захист капусти з використанням мікробіологічних препаратів

Технологія використання мікробіолоічних препаратів для захисту капусти від хвороб та шкідників передбачає:

 • припосівну обробка насіння Триходерміном (суха і рідка форми) проти бактеріозів;
 • дворазове обприскування посівів Лепідоцидом (в період формування та ущільнення голівки) проти комплексу листогризучих шкідників – капустяний та ріпний білани, капустяна міль.

Додатковий врожай за рахунок зниження шкідливості шкідливих об’єктів може сягати 70 ц/га, чистий прибуток - 65-80 грн/га. Отримана продукція буде екологічно чистою.


Використання грибних і бактеріальних препаратів проти хвороб овочевих культур відкритого та закритого ґрунту

Для захисту овочевих культур відкритого та закритого грунту від хвороб ефективне комплексне застосування біопрепаратів – Триходерміну, Гаупсину, Хетоміку окремо або в сумішах від обробки насіння до кінця вегетації рослин. Технічна ефективність їх на огірках, томатах, салаті-латуку проти гнилей та бактеріозів в закритому ґрунті складає 80-87 %, на посівах і насінниках моркви проти альтернаріозу і фомозу – 70-75%.


Принципово новий мікробіологічний препарат для захисту рослин

Мікробіологічний препарат Гаупсин являє собою рідину з оранжевим відтінком і характерним запахом, яка в одному літрі містить 1000 млрд. клітин активного штаму бактерій роду псевдомонас (Pseudomonas). Термін його зберігання за кімнатної температури – 6 місяців. Використовують цей препарат способом обприскування водними суспензіями вегетуючих плодових рослин у період появи гусениць плодожерки або перших ознак їх захворювання, а також для обробки насіння овочевих та зернових культур проти кореневих гнилей.
Випробування Гаупсину в садах Київщини та на польових культурах Полтавщини показали, що його ефективність проти яблуневої плодожерки складає 88-94%. При його застосуванні у 3-4 рази зменшується ушкодженість плодів яблуні паршею та в 2 рази – плодовими гнилями, на 30% менше рослин томатів, огірків, кукурудзи і пшениці уражувалося кореневими гнилями. Препарат здатний замінити до 7 кг інсектицидів і 12 кг фунгіцидів на 1 гектарі саду за сезон, і при цьому є можливість одержати фрукт, що не містять у собі залишків пестицидів.


Інтегрований захист яблуневих насаджень від шкідників та хвороб

Інтегрований захист яблуневих насаджень включає проведення як профілактичних, так і викорінюючих заходів:

 • рано навесні – блакитне обприскування бордоською рідиною, а потім, у разі необхідності, - обробки хімічними препаратами проти брунько- і квітоїдів (казарка, букарка, квітковий довгоносик);
 • від початку цвітіння до дозрівання плодів – застосування біопрепаратів – Лепідоциду (проти листогризучих шкідників(п’ядун, листовійки тощо), Гаупсину (проти яблуневої плодожерки, плодових гнилей та парші), Бактофіту, Ризоплану або Лігнорину (проти борошнистої роси).

Цю технологію захисту було випробувано в яблуневих насадженнях ВАТ «Калинівський» Васильківського та приватних садів Баришівського і Бородянського районів Київської області. Вона відповідає рівню сучасних розробок систем захисту від шкідників та хвороб, а за екологічними та санітарно-гігієнічними показниками його преважає. Її застосування завдяки використанню біологічних препаратів гарантує отримання дієтичної продукції. До того ж вартість цих препаратів у 1,5-2 рази нижча, ніж хімічних. Технологія забезпечує збереження врожаю на рівні 64-75 ц/га, прибуток при цьому становив 190-270 грн/га.


Колекція штамів хижих нематофагових грибів

З різних типів ґрунтів виділено 57 штамів хижих нематофагових грибів-гіфоміцетів з родів Arthrobotrys та Dactylella, що відносяться до 8 видів: Arthrobotrys oligospora, A. artrobotryoides, A. musiformis, A. superba, A. conoides, A. dactyloides, A. flagrans, Dactylella sp. За результатами лабораторної оцінки нематофагової активності та технологічних властивостей, для подальших досліджень відібрано 10 штамів A. musiformis, A. oligospora, A. conoides, перспективних як продуцентів біологічного препарату для захисту рослин від фітопаразитичних нематод. Активність цих штамів проти сапрозойних нематод 90-100%.


Технологія малотоннажного виробництва мікробіологічних препаратів Триходерміну-Р та Вертициліну-Р

Суть технології одержання рідкої форми Триходерміну та Вертициліну полягає в тому, що гриби Trichoderma lignorum Harz. та Verticillium lecanii Vieg., у рідкому середовищі глибинної культури поряд із конідієспорами масово утворюють хламідоспори та бластоспори, які є діючими основами препаратів. Протягом технологічного циклу в біолабораторії можна виготовити до 100 л мікробіопрепаратів Триходерміну-Р та Вертициліну-Р.
Триходермін-Р ефективний проти хвороб овочевих культур та картоплі, Вертицилін-Р – проти сисних шкідників овочевих культур у закритому ґрунті.


Новий штам гриба боверії С-1-9 – основи біопрепарату проти сисних шкідників тепличних культур

На тепличних культурах огірка й томату протягом вегетації з інтервалом 14-20 днів здійснено 3 обробки біопрепаратом Боверином, який містив новий штам гриба боверії С-1-9, проти шкідників – тепличної білокрилки та трипсів.
Ефективність дії біопрепарату проти названих шкідників – на рівні 75-80%, додатковий урожай огірків – 4,5-6, томатів – 7,5-8 кг/м2, або 16-20%; чистий дохід – 10-15 грн./м2. Отримано екологічно чисту овочеву продукцію.


Нові штами грибних ентомопатогенів

Штами гриба метарізіум, виділені з імаго бурякового довгоносика, за ентомоцидною активністю в 1,1-1,2 рази переважали штами, виділені з личинок, проте за продуктивністю конідієутворення в стаціонарній культурі поступалися їм у 1,5-2,3 рази. За результатами лабораторної оцінки ентомоцидної активності та технологічних властивостей відібрано 2 штами гриба метарізіум (01-115 і 04-106), перспективні для практичного використання у захисті сільськогосподарських культур від шкідників. Ентомоцидна їх активність проти яблуневої плодожерки 75-80%. Після 1-го року зберігання кількість життєздатних спор у цих штамів може становити 85–92% від початкової.


Екологічно чиста технологія захисту капусти від шкідників

Суть технології полягає в застосуванні протягом усього періоду вегетації капусти біологічних засобів захисту від шкідників. Вона включає такі операції:

 • постійні спостереження за рослинами для визначення фітосанітарного стану посадки та домінуючих видів фітофагів і корисних організмів;
 • обробка рослин біопрепаратами Лепідоцидом і Бітоксибациліном проти капустяної мол, капустяного та ріпного біланів за досягнення шкідниками порогу шкідливості;
 • обробка рослин біопрепаратами з одночасним застосуванням яйцепаразита трихограми проти капустяної совки;
 • вирощування навколо посадок нектароносних рослин;
 • за наявності капустяних мух, хрестоцвітих блішок і попелиць – проведення локальних обробок інсектицидами в періоди, найбільш безпечні для ентомофагів та інших корисних організмів.

Випробування цієї технології захисту капусти проводились у ВАТ «Березанське» Баришівського району Київської області. Результати свідчать, що вона забезпечує вирощування даної овочевої культури згідно з вимогами до екологічно чистої продукції і до того ж сприяє збереженню, накопиченню та активному розмноженню корисних комах.