Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Керівник – Панченко Тетяна Павлівна,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник.

Тел. (044) 258-14-38
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 


Бублик Людмила Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професорІсторія лабораторії:
Лабораторія аналітичної хімії пестицидів була заснована в 1956 році. До 1978 року нею завідував провідний вчений у галузі аналітичної хімії пестицидів доктор хімічних наук професор Є.С. Косматий. В 1978-1992 рр. лабораторію очолював доктор сільськогосподарських наук В.М. Кавецький, а з 1992 р. її завідувачем є Л.І.Бублик.

 

 

Бублик Людмила Іванівна,
доктор сільськогосподарських наук, професор.

 

Колектив лабораторії: провідний науковий співробітник кандидат с.-г. наук О.Д.Чергіна, старші наукові співробітники: кандидат сільськогосподарських наук Л.М.Черв’якова, кандидат сільськьгосподарських наук О.В.Цуркан, науковий співробітник Н.М.Адаменко, фахівець О.В.Шамшур.

Основні напрямки досліджень:

 • розробка методів визначення нових пестицидів, продуктів їх розпаду та перетворення у рослинах, ґрунті й воді;
 • вивчення динаміки детоксикації пестицидів в агроценозах та механізмів їх дії на метаболізм в рослинах;
 • визначення ризику застосування пестицидів та розробка комп’ютерних моделей екологічно безпечного захисту рослин від шкідливих організмів в різних грунтово-кліматичних зонах України.

Практичні розробки:

 • алгоритм систематичного аналізу, який дає змогу визначити оптимальні умови якісного і кількісного контролю пестицидів, що застосовуються в технологіях вирощування зернових та плодових культур, цукрового буряку;
 • встановлення кореляційної залежності між полярністю пестицидів та їх фізико-хімічними властивостями, доведення можливості використання дипольного моменту та константи швидкості детоксикації для екотоксикологічного скринінгу пестицидів в агроценозах;
 • комп’ютерна модель оцінки ризику застосування пестицидів за агроекотоксикологічним індексом (АЕТІ), що враховує властивості пестицидів, сезонне навантаження та толерантність агроценозу і дає змогу вибрати оптимальний варіант захисту для кожної сільськогосподарської культури;
 • понад 40 методичних вказівок з визначення сучасних пестицидів в рослинах, ґрунті та воді, які затверджені Міністерством екології та природних ресурсів України.

Перспективи роботи:

 • екотоксикологічний моніторинг пестицидів в агроценозах в різних грунтово-кліматичних зонах України.

Пропоновані послуги з таких питань:

 • визначення повноти протруєння насіннєвого матеріалу різних сільгоспкультур;
 • контроль продукції якості виробленої сільгосппродукції та стану агроценозів за критерієм вмісту залишкових кількостей пестицидів;
 • оцінка екологічного ризику застосування систем хімічного захисту рослин у різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • аналіз пестицидних препаратів на вміст діючих речовин.

Наукові розробки:

Концепція моніторингу пестицидів в агроценозах України

Концепція моніторингу пестицидів в агроценозах України включає в себе розробку алгоритму систематичного їх аналізу в рослинах та ґрунті залежно від фізико-хімічної будови молекул пестицидних сполук, вивчення та встановлення закономірностей динаміки детоксикації в навколишньому середовищі, оцінку екологічного ризику їх застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур, зокрема цукрових буряків, сої, картоплі, зернобобових, зернових колосових, плодових культур. Ії використання дає можливість скоротити термін проведення хіміко-аналітичного моніторингу, регламентувати раціональне застосування пестицидів з метою збереження сприятливої екологічної ситуації, оцінювати якість урожаю.


Алгоритм визначення різнополярних пестицидів у рослинах, ґрунті та воді

Визначено дипольні моменти (μ) та класифіковано за полярністю пестициди сучасного асортименту, що застосовуються в інтегрованій технології захисту рослин від шкідливих організмів:

 • гербіциди імазетапір, ацетохлор, хізалофоп-Р-тефурил та ін. (соя);
 • беноміл, карбендазим, карбоксин, тирам, азоксистробін (зернобобові: люпин, соя);
 • тебуконазол, протіоконазол; метсульфурон-метил, трибенурон-метил, (зернові колосові);
 • бета-цифлутрин, клотіанідин та ін (цукрові буряки);
 • тіабендазол, імідаклоприд, римсульфурон, тіабендазол, цимоксаніл, фамоксадон, іпродіон, пенсикурон, флудиоксоніл (картопля);
 • крезоксим-метил, дитіанон, піраклостробін, боскалід (плодові культури);

Розроблено алгоритм систематичного аналізу та методики визначення множинних залишків пестицидів в об’єктах агроценозів різних сільськогосподарських культур: цукрових буряків; плодових культур; зернових колосових (протруйник Ламардор: тебуконазол+протіоконазол; фунгіцид Флоракс Дуо: метсульфурон-метил+трибенурон-метил), сої (гербіциди) сучасними фізико-хімічними методами (тонкошарова та газорідинна хроматографія) з використанням набивних та капілярних колонок, детекторів (електронозахватного та термоіонного, специфічного для сполук, які містять азот та фосфор).
Розроблені методики визначення різнополярних пестицидів дозволяють контролювати залишкові їх кількості на рівні гігієнічних нормативів (мінімально допустимий рівень – МДР – 0,02 – 0,05 мг/кг).


Спосіб визначення діючих речовин гербіциду Кросс – хлорсульфурону і хлорсульфоксиму

Цей спосіб включає в себе взяття наважки гербіциду для аналізу, розчинення її в розчиннику, визначення діючих речовин. Відрізняється тим, що для аналізу береться одна мікронаважка, яка розчиняється в ацетоні, а визначення діючих речовин виконується одночасно відомим методом тонкошарової хроматографії із застосуванням тонкошарових пластинок з адсорбентом силікагель на алюмінієвій основі, рухомої фази – гексану з ацетоном, проявляючого реагенту – розчину нітрату срібла.
Розраховані кількості діючих речовин лежать у межах відповідності до технічних умов (ТУ). Відносна похибка (коефіціент варіації) – V не перевищуває 5%.


Контроль вмісту діазинону, карбофурану, тираму в коренеплодах цукрових буряків та ґрунті

Визначення вмісту діючих речовин найчастіше застосовуваних для захисту цукрових буряків пестицидів (інсектицид Діазинон та протруйники Карбофуран, Тирам) у коренеплодах та ґрунті методом газорідинної хроматографії; чутливість методу 0,005–0,2 мг/кг. Є можливість одночасного визначення множинних залишків пестицидів за скорочення термінів та матеріальних затрат.
Середнє значення визначення: >80,0%; довірчий інтервал при n=15, Р=0,95 менш як 2,0%.
Соціальний ефект полягає у контролі якості продукції цукрових буряків та охороні в чистоті довкілля.


Спосіб визначення діючих речовин препарату для протруювання насіння Чинук, 20% т.к.с. – імідаклоприду та бета-цифлутрину в протруєному насінні ріпаку

Визначення вмісту діючих речовин препарату Чинук, 20% т.к.с. (імідаклоприд та бета-цифлутрин) у протруєному насінні ріпаку методом тонкошарової хроматографії; чутливість визначення 0,2-0,5 мг/кг.
Експресний метод визначення: у процесі одного аналізу; скорочення більше, ніж удвічі терміну виконання роботи; незначна відносна похибка – менш як 7%; простота у виконанні, немає потреби у складній апаратурі (газорідинний хроматограф) та великих витратах реактивів.
Соціальний ефект полягає у контролі якості протруєння насіння ріпаку та охороні в чистоті довкілля.


Спосіб визначення діючих речовин препарату Престиж 290 FS, т.к.с. імідаклоприду та пенсикурону в протруєних насіннєвих бульбах картоплі

Експресний метод визначення двох діючих речовин препарату Престиж 290 FS, т.к.с. (імідаклоприд та пенсикурон) в одній наважці протруєної насіннєвої картоплі; похибка 7%, довірчий інтервал при n=5, Р=0,95 менш як 2,0%. Є можливість одночасного визначення множинних залишків пестицидів за скорочення термінів та матеріальних затрат.
Соціальний контроль полягає у контролі якості протруєння бульб насіннєвої картоплі та охороні довкілля.


Визначення клофентезину в хмелі методом газорідинної хроматографії

Цей метод використовується для контролю вмісту клофентезину в хмелі для оцінки якості врожаю та чистоти довкілля. Базується він на вилученні даної речовини з досліджуваної проби гексаном, очистці екстракту на колонці з флоризилом та за допомогою тонкошарової хроматографії (ТШХ), кількісному визначенні методом газорідинної хроматографії (ГРХ) з використанням детектора постійної швидкості рекомбінації іонів (ДПР). Тривалість одного визначення – 7 годин. Чутливість методу 0,5 мг/кг.
Орієнтовно допустимий рівень клофентезину в сухих шишках хмелю 1,0 мг/кг (межа кількісного визначення – 0,5 мг/кг). За нашими даними, середнє значення визначення 75,9%, довірчий інтервал при n=15, P=0,95 – 3,1%.


Контроль вмісту тефлубензурону в черешні та сливі

Визначення діючої речовини застосовуваного для захисту кісточкових плодових культур від шкідників препарату Номолт, к.с. – тефлубензурону в плодах черешні та сливи методом газорідинної хроматографії; чутливість методу - 0,005 мг/кг. Є можливість одночасного визначення множинних залишків пестицидів за скорочення термінів та матеріальних затрат.
Середнє значення визначення %: 84,8 (черешня), 83,1 (слива); довірчий інтервал при n=15, Р=0,95 – 1,4%.


Спосіб визначення тіаметоксаму, біфентрину, гімексаЗолу та тираму – діючих речовин препаратів Круізер 350 F, т.к.с., Семафор 20 ST, т.к.с., Тачигарен, з.п., Роялфло, в.с.к. у протруєному насінні цукрових буряків

Це експресний спосіб визначення чотирьох діючих речовин (звисокою точністю) за рахунок скорочення терміну виконання робіт; зниження затрат на визначення вмісту діючих речовин за рахунок зниження витрат реактивів, виключення з аналізу трудомістких підготовчих робіт та складної апаратури (газорідинного і рідинного хроматографів та фотоелектроколориметра).
Беруть одну наважку насіння цукрових буряків, зміщують в ацетон, екстракцію проводять протягом 60 хвилин, визначення діючих речовин у ній виконують методом тонкошарової хроматографії з використанням пластинок із тонким шаром адсорбенту, нанесеним на алюмінієву основу «SORBFIL»; підкислюють тонкий шар адсорбенту 10% розчином оцтової кислоти в ацетоні, хроматографують пластинку в рухомій фазі – суміші гексану з ацетоном у співвідношенні 2:1, обробляють пластинку проявляючим реагентом – розчином нітрату срібла в ацетоні в присутності аміаку та опромінюють ультрафіолетом до обробки 15 хвилин і після обробки 1 хвилину, ідентифікують речовини – за величиною Rf, кількісне визначають – за площами хроматографічних зон розрахунковим методом.
Розраховані кількості препаратів відповідають нормі обробки насіння Круізером 350 FS, т.к.с. з нормою витрати 10,0 л/т (3,50 кг/т тіаметоксаму); Роялфло, в.с.к. з нормою витрати 6,0 л/т (2,88 кг/т тираму); Тачигареном, з.п. з нормою витрати 6,0 кг/т (4,20 кг/т гімексазолу); Семафором 20 ST, т.к.с. з нормою витрати 2,5 л/т (0,5 кг/т біфентрину).
Отримані дані свідчать про високу точність визначення діючих речовин названих препаратів у протруєному насінні цукрових буряків відповідно до заявленого способу.


Визначення ципроконазолу та пропіконазолу в цукрових буряках, яблуках, персиках та винограді методом газорідинної хроматографії

Методика виконання вимірювань масової частки ципроконазолу та пропіконазолу в коренеплодах цукрових буряків, яблуках в діапазоні 0,05-0,25 мг/кг; персиках та винограді і діапазоні 0,03-0,14 мг/кг. Базується вона на вилученні діючих речовин із досліджуваної проби сумішшю ацетон – вода (8 + 2, об + об), очищенні екстракту методом переекстракції в хлороформ, кількісному визначенні методом газорідинної хроматографії з використанням азотно-фосфорного детектора.
Тривалість одного визначення – 7 годин. Чутливість методу 0,03-0,05 мг/кг.
За нашими даними, середнє значення визначення %: 80,5-86,9 (ципроконазол), 82,4-87,8 (пропіконазол), довірчий інтервал при n=15,Р=0,95 3,0-4,2%, 2,9-3,3% відповідно.


Спосіб визначення дипольного моменту полярних органічних сполук, які містять хлор

Цей спосіб включає приготування 0,1% стандартного розчину органічної речовини, нанесення її на тонкий шар адсорбенту, хроматографування в рухомій фазі з подальшою ідентифікацією шляхом обприскування проявним реагентом і опромінення УФ-світлом, визначення розрахунковим методом за формулою. Відрізняється тим, що як адсорбент використовується діатоміт, як рухома фаза – система розчинників (ацетон + 25%-ний аміак), а як проявний реагент – аміакат срібла. Вирішує завдання визначення дипольного моменту полярних органічних сполук (з дипольним моментом µ > 6Д) – клопіралід, пропамокарб гідрохлорид, хлорхолінхлорид.


Екологічно безпечна технологія застосування пестицидів при вирощуванні рису

Екологічно безпечна технологія застосування пестицидів при вирощуванні рису на півдні України базується на формуванні сучасного асортименту хімічних засобів захисту рослин, розробки регламентів їх застосування на рівні здатності території до самоочищення.
Така технологія забезпечує високий рівень ефективності проти шкідливих організмів у посівах рису. Так, ефективність дії гербіцидів проти вологолюбивих та болотних бур’янів може складати 86-93%, фунгіцидів проти пірикуляріозу – 90-91%. При цьому збережений урожай складав 12-42 ц/га, додатковий чистий доход (у середньому) – 1348 грн./га, рентабельність – 325%.
Розрахунок ризику застосування основного асортименту пестицидів при вирощуванні рису за агроекотоксикологічним індексом (АЕТІ) доводить, що запропонована нами технологія застосування пестицидів на посівах рису є відносно безпечною. По всіх варіантах досліду цей показник знаходився в межах 0,004-0,01 і не перевищував 1.


Модель детоксикації різнополярних пестицидів у рослинах та ґрунті

Побудовані моделі детоксикації різнополярних пестицидів в рослинах та ґрунті для різних ґрунтово-кліматичних зон України. Визначено константу швидкості детоксикації (k), періоди їх напіврозпаду - Т50 та повного розпаду - Т95, які можуть бути використані для екотоксикологічного скринінгу пестицидів в агроценозах, нормування та регламентації їх раціонального застосування, дозволяють контролювати забруднення урожаю та навколишнього середовища.
Експериментально доведено, що детоксикація пестицидів в об’єктах агроценозів під впливом абіотичних та біотичних чинників, проходить за екпоненційною моделлю. Швидкість цього процесу прямо пропорційно залежить від їх полярності. Встановлено, що залежність швидкості детоксикації пестицидів (k) від величини дипольного моменту (µ) є кореляцією (коефіцієнт кореляції 0,7-0,9; коефіцієнт детермінації 0,5 -0,8).
Експериментально визначені: константа швидкості розпаду протруйників цукрових буряків у рослинах та ґрунті (k) + 0,003 діб-1; період напіврозпаду (T50) +1,3 доби