Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

19 квітня 2016 року громадська організація «Українське ентомологічне товариство» за участю спеціалістів Інституту захисту рослин НААН України, Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ, факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України провела науково-навчальний семінар для студентів, аспірантів, наукових співробітників, ентомологів-аматорів, фахівців із захисту рослин на тему «Значення систематики для прикладної ентомології».

Місцем проведення невипадково був вибраний Інститут захисту рослин НААН України, оскільки тут зосереджена значна частина висококваліфікованого кадрового потенціалу ентомологів і разом із тим здійснюються численні наукові дослідження з найбільш актуальних питань щодо прикладної ентомології. До того ж без цієї установи діяльність Українського ентомологічного товариства завжди була майже неможливою. Основним контингентом публіки були студенти факультету захисту рослин НУБіП України.

Відкрив семінар директор Інституту захисту рослин НААН О.І.Борзих, розповівши про здобутки, проблеми й перспективи установи. Президент ГО «Українське ентомологічне товариство», академік НААН В.П.Федоренко розкрив роль цієї організації у пропаганді та поширенні ентомологічних знань у суспільстві. Досвідом викладання систематики комах в аграрних вищих навчальних закладах поділився доцент НУБіП України, кандидат біологічних наук М.М.Плиска. Були представлені книги останніх років ентомологічного профілю – підручник «Ентомологія» / В.П.Федоренко, Й.Т.Покозій, М.В.Круть (К., 2013), «Тлумачний словник з агрозоології» / М.М.Плиска (К., 2014), навчальний посібник «Систематика комах» / М.М.Плиска, Л.П.Пасічник (К., 2015), монографія «Стратегія і тактика захисту рослин» в 2-х томах / В.П.Федоренко та ін. (К., 2012, 2016).

Доповіді на досить глобальні теми зробили представники Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України:

  • завідувач відділу наукових фондових колекцій, доктор біологічних наук О.В.Пучков – «Значення систематики для прикладної ентомології та особливості застосування таксономічних назв комах»;
  • доктор біологічних наук, професор О.Г.Радченко – «Основні напрями і методи зоогеографічних досліджень»;
  • науковий співробітник І.В.Небогаткін – «Роль систематики іксодових кліщів в епізоотології».

Доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України, кандидат с.-г. наук С.М.Вигера у своїй доповіді «Класифікація гексапод у трофології» багато уваги приділив науці про їжу – трофології, яка тільки формується, але роль її у суспільстві в майбутньому може стати неоціненною. Дискусії ж із цього напряму можуть продовжуватись.

Цікавими були виступи вчених Інституту захисту рослин НААН – доктора біол. наук, професора, академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки України В.П.Федоренка «Систематика (діагностика) шкідливих і корисних комах в інтегрованих системах захисту рослин Ізраїлю», завідувача лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників, кандидата с.-г. наук О.О.Стригуна «Систематика комах за оцінювання сортів сільськогосподарських культур на стійкість до пошкодження шкідниками», завідувача лабораторії прогнозів, кандидата с.-г. наук А.В.Федоренка «Систематика шкідників і прогноз їх поширення», а також директора ТОВ «Украгрохімтрейд» Д.П.Середняка «Особливі умови діагностики комах за проведення робіт по знезараженню хлібних запасів».

Для публіки семінару був також організований огляд колекції комах, створеної академіком НААН В.П.Федоренком, яка містить у собі декілька тисяч видів із різних систематичних груп.

У підсумку була підкреслена величезна потреба в подальшому поєднанні наукового та навчального процесів, а також у вивченні досвіду передових країн з питань господарювання, зокрема захисту рослин.

Науково-навчальний семінар «Значення систематики для прикладної ентомології» 19 квітня 2016 року