Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

26 жовтня 2017 року Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України в своїй установі провела семінар «Перспективи розвитку біологічного захисту в Україні». На семінар були запрошені вчені із багатьох наукових установ НАН і НААН України, а також вищих навчальних закладах. Прибули представники з Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАНУ, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Дніпропетровського Національного університету імені Олеся Гончара.

Цікаві й широкомасштабні наукові доповіді були зроблені молодими вченими Інституту захисту рослин НААН:

  • Бальвас-Гремякова Катерина Михайлівна – «Основні етапи розвитку біометоду в Україні».
  • Шинькарук Марія Олегівна – «Культивування Pseudomonas aureofaciens та його використання в сільському господарстві».
  • Ковтун Андрій Миколайович – «Ентомопатогенні нематоди (Nematoda: Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) – важливий елемент в системі біологічного захисту рослин».

Відмічено, що Інститут захисту рослин НААН має великі досягнення в розробці та впровадженні біологічного методу захисту рослин від шкідників та хвороб и може бути науково-методичним та консультаційним центром при плануванні проведення дослідницької у даній галузі в межах України. Тому зміцнення творчих зв’язків буде сприяти підвищенню результативності цих досліджень і разом із тим успішному вирішенню наукових, а також глобальних продовольчих, екологічних і соціальних проблем.