Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

20 грудня 2017 року громадська організація «Українське ентомологічне товариство» за участю вчених Інституту захисту рослин, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ, Національного університету біоресурсів і природокористування України провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П.Васильєва і М.П.Дядечка», яка була присвячена 105-річчю від дня народження видатних вчених-ентомологів академіка НАН України Вадима Петровича Васильєва і професора Миколи Платоновича Дядечка.

Місцем проведення був вибраний Інститут захисту рослин НААН України, оскільки з ним була пов’язана трудова та наукова діяльність цих видатних учених досить тривалий час. На конференції були присутні вчені багатьох установ та закладів України, студенти факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України, вчені-ветерани, зокрема представники наукових шкіл В.П.Васильєва, М.П.Дядечка та М.А.Теленги, а також О.М.Дядечко (син вченого) – всього близько 100 осіб.

Відкрив конференцію директор Інституту захисту рослин НААН, член-кореспондент О.І. Борзих, представивши коротку інформацію про роль названих вчених у діяльності установи. Далі було пленарне засідання, на якому прозвучали доповіді:

  • Федоренко В.П., академік НААН України, президент ГО «Українське ентомологічне товариство» – «СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН В УКРАЇНІ».
  • Доля М.М., д.с.-г.н., член-кореспондент НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України – «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ».
  • Круть М.В., к.б.н., Інститут захисту рослин НААН – «ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ В.П.ВАСИЛЬЄВ».
  • Круть М.В., к.б.н., Інститут захисту рослин НААН – «ПРОФЕСОР М.П.ДЯДЕЧКО ТА ЙОГО ВЧИТЕЛЬ І НАСТАВНИК М.А.ТЕЛЕНГА».
  • Гумовський О.В., д.б.н., Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України – «ЇЗДЦІ ПІДРОДИНИ TETRAСAMPINAE: ПОЛОЖЕННЯ В РОДИНІ TETRACAMPIDAE (HYMENOPTERA), РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ».
  • Сикало О.О., к.с.-г.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України – «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КАРАНТИН РОСЛИН» У НУБІП УКРАЇНИ».
  • Вигера С.М., к.с.-г.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України – «ТРОФОЛОГІЯ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ГАРМОНІЙНОГО ЗАХИСТУ ФІТОЦЕНОЗІВ В УКРАЇНІ».

Зі спогадами про В.П. Васильєва, М.П.Дядечка та М.А.Теленгу поділилися ветерани, особливо учні цих вчених, – В.Т.Саблук, В.А.Санін, Ж.Д.Кудіна, Д.М.Фещин. Вони відмітили і високий науковий професіоналізм, і велику людяність своїх учителів. Деякі сімейні реліквії показав і розказав про них О.М.Дядечко.

Цікавими були виступи вчених та аспірантів Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Полтавської державної аграрної академії, Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та інших установ. Вони торкалися актуальних проблем щодо фауни комах і кліщів в агроценозах та урбаноландшафтних фітоценозах, біологічного захисту рослин. Все вкрай важливо в економічному, екологічному та соціальному відношенні.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю від дня народження видатних вчених-ентомологів академіка НАН України Вадима Петровича Васильєва і професора Миколи Платоновича Дядечка (19-21 грудня 2017 року) Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю від дня народження видатних вчених-ентомологів академіка НАН України Вадима Петровича Васильєва і професора Миколи Платоновича Дядечка (19-21 грудня 2017 року)

 

 

________________________________

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка» Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка» Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка» Всеукраїнська науково-практична конференція «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка»